Hallerne

Kalundborg kommune

Kultur- og Idrætshallerne

Velkommen til Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg Kommune 

Kultur- og Idrætshallerne består af 11 indendørshaller, svømmehal, motionscenter, skydebaner og mødelokaler. Udover idræt anvendes hallerne til en lang række øvrige arrangementer, som for eksempel konferencer, dansestævner, messer, koncerter, møder og meget mere.

 

 

Servicemeddelelser

 

Svømmehallen: Kun en enkelt vippe kan bruges

Svømmehallens 5-meter udspringsplatform, 3-meter vippen og

den ene 1-meter vippe er alle ude af drift.

 

Med hensyn til 5-meter udspringsplatformen så besluttede Kultur- & Fritidsudvalget på møde i december 2016, at udspringsplatformen skal renoveres i den nuværende form.

 

Beslutningen er truffet dels på baggrund af indkomne tilkendegivelser fra brugere, som ønsker, at den nuværende 5-meter udspringsplatform bevares og på baggrund af en afholdt workshop for svømmehallens brugere og andre interessenter om den fremtidige brug af udspringsplatformen.

 

Renoveringen tilrettelægges i forbindelse med sommerferien 2017, så færrest mulige berøres af en lukning af svømmehallen.

 

3-meter vippen og den ene 1-meter vippe er begge lukkede pga. sikkerhedsmæssige årsager. Det undersøges i øjeblikket, om vipperne kan repareres, eller om der skal en udskiftning til. Begge vipper er derfor lukket på ubestemt tid. 

28-03-2017

Fakta

Kontakt

Kultur- og Idrætshallerne
Tlf.: 59 51 50 11

E-mail:
halpost@kalundborg.dk